Visi

Menjadikan Yayasan Pendidikan Khalifah sebagai institusi contoh yang berjaya  membentuk masyarakat cemerlang dari segi iman, ilmu, amal dan akhlak melalui pendekatan Khalifah Method.

Misi

Menggerakkan transformasi masyarakat ke arah kecemerlangan duniawi dan uhkrawi melalui pendekatan Khalifah Method di dalam pendidikan dan pembangunan insan.

Objektif

  1. Melahirkan generasi yang menghayati dan mengamalkan al-Quran dan as-Sunnah melalui pendekatan Khalifah Method.
  1. Memperkasa ibubapa, guru dan anak-anak serta anggota masyarakat untuk membangunkan ummah cemerlang melalui pendekatan Khalifah Method.
  1. Menyebarluaskan Khalifah Method di peringkat kebangsaan dan antarabangsa melalui program latihan pembangunan ummah.
  1. Menyediakan satu sistem pendidikan yang bersepadu dan seimbang dengan menitikberatkan pencapaian akademik, akhlak, rohaniah dan insaniah menggunakan pendekatan Khalifah Method.
  1. Menjadikan Khalifah Model School (rendah dan menengah) sebagai sekolah premier.