Program Pembangunan Ummah

Dalam usaha untuk meluaskan konsep Khalifah Method kepada masyarakat umum, Khalifah Training Academt (KTA), satu bahagian di dalam Khalifah Foundation telah diamanahkan untuk merangka, merancang dan melaksanakan program dan aktiviti berbentuk seminar dan bengkel sesuai dengan kumpulan sasaran yang terdiri daripada semua peringkat umur.

Di antara seminar dan bengkel yang sedang dan telah dilaksanakan adalah :

 1. Seminar Kecemerlangan Diri
 2. Seminar Khalifah Parenting
 3. Bengkel Aqil Baligh (Lelaki)
 4. Bengkel Aqil Baligh (Perempuan)
 5. Young Khalifah Camo
 6. The Khalifah Camp
 7. Seminar Excel Urban Kids
 8. Seminar Excel Urban Teens
 9. Corporate Training Self Excellence
 10. Bengkel Khalifah Method Untuk Guru
 11. Khalifah Youth Training