Latihan Kaedah Khalifah Untuk Ibubapa

Objektif:

  1. Membantu Ibubapa memahami peranan dan tanggungjawab sebagai Khalifah Allah dan bagaimana ia boleh menjadi faktor  pendorong yang kuat dalam mendidik anak-anak.
  2. Membantu ibubapa memahami bagaimana pembelajaran dan pembentukan personality berlaku dan bagaimana untuk menggunakan ilmu ini untuk membentuk anak-anak secara berkesan.
  3.  Membantu Ibubapa mempelajari teknik mudah dan berkesan untuk membesarkan anak-anak berdasarkan pengaruh positif yang selaras dengan ajaran dan cara Rasulullah S.A.W.

 

Kandungan Kursus:

  1. Pandangan Alam & Konsep Khalifah.
  2. Hukum Pembelajaran.
  3. Hukuman dan Ganjaran.
  4. Tips keibubapaan kaedah Khalifah.