khalifah Method For Teachers

Objektif: 

  1. Membantu guru-guru memahami peranan dan tanggungjawab sebagai Khalifah Allah dan bagaimana ia boleh menjadi faktor  pendorong yang kuat dalam mendidik anak-anak.
  2. Membantu guru-guru memahami bagaimana pembelajaran dan pembentukan personality berlaku dan bagaimana untuk menggunakan ilmu ini untuk membentuk anak-anak secara berkesan.
  3. Membantu guru-guru mempelajari teknik mudah dan berkesan untuk membesarkan anak-anak berdasarkan pengaruh positif yang selaras dengan ajaran dan cara Rasulullah S.A.W.

 

Kandungan Kursus:

  1. Pandangan Alam & Konsep Khalifah.
  2. Hukum Pembelajaran.
  3. Pengukuhan Pengaruh Positif.
  4. Aplikasi Kaedah Khalifah di dalam Kelas.
  5. Mengajar Kaedah Khalifah kepada Pelajar.