Khalifah Corporate Training

Objektif :

 1. Memberikan pemahaman tentang pembentukan peribadi dan personaliti individu dari aspek psikologi.
 2. Menggunakan Khalifah Method untuk membawa perubahan yang progresif kepada diri sendiri dan membantu rakan sekerja untuk memperbaiki diri.
 3. Memperkasakan kekuatan rohani untuk mencapai matlamat kerjaya dan peribadi.
 4. Menguatkan keyakinan diri dalam mencapai kecemerlangan dalam aspek kehidupan.
 5. Mengenalpasti dan mengatasi halangan dalam komunikasi efektif.
 6. Memupuk sikap positif di tempat kerja.
 7. Menggunakan pemahaman terhadap Hukum Pembelajaran sebagai alat yang efektif untuk memotivasikan diri sendiri, keluarga dan rakan sekerja.
 8. Membina kepercayaan dalam kumpulan.

 

Kandungan Kursus:

 1. Hukum Pembelajaran.
 2. Membina Pandangan Alam berteraskan Ketuhanan.
 3. Pengukuhan Pengaruh Positif.
 4. Tips Komunikasi Interpersonal.­­­